'see' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik see — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
see
II forma (past tense)
saw
III forma (past participle)
seen
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
widzieć
REKLAMA

odmiana see w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWe see him twice a week when he comes to pick up his daughter from school. Widzimy go dwa razy w tygodniu, kiedy przychodzi odebrać córkę ze szkoły.
II forma
(past tense)
playI saw you in the park yesterday. I waved at you but you didn't seem to notice. Widziałem cię wczoraj w parku. Pomachałem do ciebie, ale chyba nie zauważyłaś.
III forma
(past participle)
playI haven't seen Jane today. Is she in the office? Nie widziałem dziś Jane. Jest w biurze?
playI've never seen the police in this neighbourhood before. What are they doing here? Nigdy wcześniej nie widziałem w tej okolicy policji. Co tu robią?
REKLAMA