'sell' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik sell — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
sell
II forma (past tense)
sold
III forma (past participle)
sold
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
sprzedawać
REKLAMA

odmiana sell w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playI work in a big company. We sell gardening tools. Pracuję w dużej firmie. Sprzedajemy narzędzia ogrodnicze.
playMy company sells electronic equipment. Moja firma sprzedaje sprzęt elektroniczny.
II forma
(past tense)
playLast year our neighbours sold their flat and moved to Norway. W zeszłym roku nasi sąsiedzi sprzedali mieszkanie i przenieśli się do Norwegii.
III forma
(past participle)
playThe company is doing really badly. We haven't sold anything for weeks! Firmie wiedzie się naprawdę kiepsko. Od tygodni niczego nie sprzedaliśmy!
IV forma
(gerund)
playI'm selling my old sewing machine to the neighbours. They're going to pick it up tomorrow. Sprzedaję sąsiadom swoją starą maszynę do szycia. Przyjdą po nią jutro.
REKLAMA