'send' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik send — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
send
II forma (past tense)
sent
III forma (past participle)
sent
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
wysyłać, słać

odmiana send w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playIn Great Britain rich people send their children to boarding schools. W Wielkiej Brytanii bogaci ludzie posyłają swoje dzieci do szkół z internatem.
playWe haven't seen each other for over twenty years, but he still sends me a card for Christmas. Nie widzieliśmy się od ponad dwudziestu lat, ale on nadal przysyła mi kartki na Boże Narodzenie.
II forma
(past tense)
playHe didn't answer the phone so I sent him an e-mail. Nie odbierał telefonu, więc wysłałem mu email.
III forma
(past participle)
playI've just sent my driver to pick you up from the station. He should be there in ten minutes. Właśnie wysłałem swojego kierowcę, żeby cię odebrał z dworca. Powinien tam być za dziesięć minut.
IV forma
(gerund)
playYour company's server is sending spam. Serwer waszej firmy wysyła spam.