'rise' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

rise

II forma (past tense)

rose

III forma (past participle)

risen

posłuchaj wymowyplay
podnosić się, wzrastać, wschodzić (o słońcu)

odmiana rise w przykładach:

I forma

playThe sun rises early in the summer.Słońce wschodzi wcześnie latem.
playThe new tower blocks rise high above the other buildings in the city.Te nowe wieżowce wznoszą się wysoko ponad pozostałe budynki w mieście.

II forma

playFood prices rose by as much as 30% last year.Ceny żywności wzrosły w zeszłym roku nawet o 30%.

III forma

playThe number of people who use smartphones has risen considerably over the last two years.Liczba osób, kótre korzystają ze smartfonów w ciągu kilku ostatnich dwóch lat znacznie wzrosła.

IV forma

playThe sun's rising. We've been working all night.Wschodzi słońce. Pracowaliśmy całą noc.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: