'seek' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

seek

II forma (past tense)

sought

III forma (past participle)

sought

posłuchaj wymowyplay
szukać, poszukiwać

odmiana seek w przykładach:

I forma

play Some companies turn down applications of graduates who seek jobs for the first time and don't have any experience.Niektóre firmy odrzucają podania absolwentów, którzy szukają pracy po raz pierwszy i nie mają żadnego doświadczenia.

II forma

play The victims of the regime sought refuge in the neighbouring countries.Ofiary reżimu szukały azylu w sąsiadujących państwach.

III forma

play I have never sought help outside the family.Nigdy nie szukałem pomocy poza rodziną.

IV forma

play We're seeking volunteers to participate in an international project.Szukamy wolontariuszy do udziału w międzynarodowycm projekcie.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: