'send' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

send

II forma (past tense)

sent

III forma (past participle)

sent

posłuchaj wymowyplay
wysyłać, słać

odmiana send w przykładach:

I forma

playIn Great Britain rich people send their children to boarding schools.W Wielkiej Brytanii bogaci ludzie posyłają swoje dzieci do szkół z internatem.
playWe haven't seen each other for over twenty years, but he still sends me a card for Christmas.Nie widzieliśmy się od ponad dwudziestu lat, ale on nadal przysyła mi kartki na Boże Narodzenie.

II forma

playHe didn't answer the phone so I sent him an e-mail.Nie odbierał telefonu, więc wysłałem mu email.

III forma

playI've just sent my driver to pick you up from the station. He should be there in ten minutes.Właśnie wysłałem swojego kierowcę, żeby cię odebrał z dworca. Powinien tam być za dziesięć minut.

IV forma

playYour company's server is sending spam.Serwer waszej firmy wysyła spam.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: