'set' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

set

II forma (past tense)

set

III forma (past participle)

set

posłuchaj wymowyplay
umieszczać, ustawiać, zachodzić (o słońcu), osadzić, nastawić, wyznaczyć

odmiana set w przykładach:

I forma

playI always set two alarm clocks if I need to wake up before 6 o'clock the next day.Zawsze nastawiam dwa budziki, jeśli następnego dnia muszę wstać przed szóstą.
playThe jeweller then sets the stone in the ring.Następnie jubiler umieszcza kamień w pierścieniu.
playOur school sets very high standards of teaching.Nasza szkoła wyznacza wysokie standardy nauczania.

II forma

playWe set the sails and the ship moved gently down the river.Postawiliśmy żagle i statek posuwał się z gracją w dół rzeki.
playThe workers set the post in the ground.Robotnicy osadzili słup w ziemi.

III forma

playThe sun has already set. Let's go back.Słońce już zaszło. Wracajmy.

IV forma

playMaggie's in the surgery. The doctor's setting her broken leg.Maggie jest w przychodni. Lekarz nastawia jej złamaną nogę.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: