'shoot' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

shoot

II forma (past tense)

shot

III forma (past participle)

shot

posłuchaj wymowyplay
strzelać

odmiana shoot w przykładach:

I forma

play When the man shoots in the air you must start running.Kiedy ten człowiek strzeli w powietrze musicie zacząć biec.

II forma

play He shot at the target twice and missed each time.Strzelił do tarczy dwa razy i za każdym razem chybił.

III forma

play I've never shot before. It's the first time I've had a gun in my hand.Nigdy wcześniej nie strzelałem. Po raz pierwszy mam w ręku pistolet.

IV forma

play Why are you shooting, you fool?Dlaczego strzelasz, głupku?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: