'shut' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

shut

II forma (past tense)

shut

III forma (past participle)

shut

posłuchaj wymowyplay
zamykać

odmiana shut w przykładach:

I forma

play The vendors shut the animals in cages and give them hardly anything to eat.Sprzedawcy zamykają zwierzęta w klatkach i nie dają im prawie nic do jedzenia.

II forma

play The shop assistant shut the door on me.Sprzedawczyni zamknęła mi drzwi przed nosem.

III forma

play The headmaster has always shut his eyes to the misbehaviour of students from rich families.Dyrektor zawsze przymykał oczy na złe zachowanie uczniów z bogatych rodzin.

IV forma

play Mind your fingers, Joe. I'm shutting the door.Uważaj na palce, Joe. Zamykam drzwi.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: