'sing' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik sing — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
sing
II forma (past tense)
sang
III forma (past participle)
sung
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
śpiewać

odmiana sing w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playMartha has never trained her voice, but she sings like a professional singer. Marta nigdy nie szkoliła głosu, ale śpiewa jak profesjonalista.
II forma
(past tense)
playAt the end of the show all the artists sang a song. Na koniec przedstawienia wszyscy artyści zaśpiewali piosenkę.
III forma
(past participle)
playI've never sung in public before. Nigdy wcześniej nie śpiewałem publicznie.
IV forma
(gerund)
playCan you hear that? Joe's singing in the shower! Słyszysz? Joe śpiewa pod prysznicem!