'shut' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik shut — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
shut
II forma (past tense)
shut
III forma (past participle)
shut
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
zamykać

odmiana shut w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playThe vendors shut the animals in cages and give them hardly anything to eat. Sprzedawcy zamykają zwierzęta w klatkach i nie dają im prawie nic do jedzenia.
II forma
(past tense)
playThe shop assistant shut the door on me. Sprzedawczyni zamknęła mi drzwi przed nosem.
III forma
(past participle)
playThe headmaster has always shut his eyes to the misbehaviour of students from rich families. Dyrektor zawsze przymykał oczy na złe zachowanie uczniów z bogatych rodzin.
IV forma
(gerund)
playMind your fingers, Joe. I'm shutting the door. Uważaj na palce, Joe. Zamykam drzwi.