'sing' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

sing

II forma (past tense)

sang

III forma (past participle)

sung

posłuchaj wymowyplay
śpiewać

odmiana sing w przykładach:

I forma

play Martha has never trained her voice, but she sings like a professional singer.Marta nigdy nie szkoliła głosu, ale śpiewa jak profesjonalista.

II forma

play At the end of the show all the artists sang a song.Na koniec przedstawienia wszyscy artyści zaśpiewali piosenkę.

III forma

play I've never sung in public before.Nigdy wcześniej nie śpiewałem publicznie.

IV forma

play Can you hear that? Joe's singing in the shower!Słyszysz? Joe śpiewa pod prysznicem!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: