'sink' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

sink

II forma (past tense)

sank

III forma (past participle)

sunk

posłuchaj wymowyplay
tonąć (o statku), zapadać się

odmiana sink w przykładach:

I forma

play Heavy objects sink more quickly.Ciężkie przedmioty zatapiają się szybciej.

II forma

play There came a huge wave and their boat sank.Przyszła olbrzymia fala i ich łódź zatonęła.

III forma

play By the time rescue helicopters arrived, the ship had already sunk.Zanim przybyły helikoptery ratunkowe, statek już zatonął.

IV forma

play We're sinking! We need help!Toniemy! Potrzebujemy pomocy!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: