'sit' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

sit

II forma (past tense)

sat

III forma (past participle)

sat

posłuchaj wymowyplay
siedzieć, siadać

odmiana sit w przykładach:

I forma

play I usually sit at the back of the classroom.Zwykle siedzę z tyłu klasy.
play Who's that woman in the red dress? She always sits in the first row.Kim jest ta kobieta w czerwonej sukience? Zawsze siada w pierwszym rzędzie.

II forma

play When a beggar sat next to me, I felt a little awkward.Kiedy obok mnie usiadł jakiś żebrak, poczułam się trochę niezręcznie.

III forma

play I've always sat here during the mass and I'm not going to move now.Zawsze tu siedziałam podczas mszy i nie zamierzam się teraz przenosić.

IV forma

play I'm sorry, this seat's taken. My husband's sitting here.Przepraszam, to miejsce jest zajęte. Mój mąż tu siedzi.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: