'slide' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

slide

II forma (past tense)

slid

III forma (past participle)

slid

posłuchaj wymowyplay
ślizgać się, zjeżdżać

odmiana slide w przykładach:

I forma

play We always slide on the frozen lake.Zawsze ślizgamy się po zamarzniętym jeziorze.

II forma

play All of a sudden the mobile slid out of my hand and fell out of the window.Nagle komórka wyślizgnęła mi się z ręki i wypadła przez okno.

III forma

play Your son's just slid down the slope on his back but he's fine.Pani syn właśnie zjechał ze stoku na pupie, ale nic mu nie jest.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: