'sling' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

sling

II forma (past tense)

slung

III forma (past participle)

slung

posłuchaj wymowyplay
cisnąć, miotać

odmiana sling w przykładach:

I forma

play When it's cold in the office, I sling a shawl over my shoulders.Kiedy w biurze jest zimno, narzucam na ramiona szal.

II forma

play He slung his bag in the corner and got down to work.Cisnął torbę w kąt i zabrał się do roboty.

III forma

play They've slung him out of university for copying other students' work.Wyrzucili go z uczelni za kopiowanie prac innych studentów.

IV forma

play You're always slinging my stuff all over the floor!Zawsze rozrzucasz moje rzeczy po podłodze!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: