'spring' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik spring — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
spring
II forma (past tense)
sprang
III forma (past participle)
sprung
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
przeskakiwać, wyskakiwać

odmiana spring w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playThese animals have long legs and they easily spring over obstacles. Te zwierzęta mają długie nogi i z łatwością przeskakują przez przeszkody.
II forma
(past tense)
playHe slammed the door hoping my fingers would get caught but I sprang back in time. Zatrzasnął drzwi z nadzieją, że przytnę sobie palce, ale w porę odskoczyłem.