'sling' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik sling — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
sling
II forma (past tense)
slung
III forma (past participle)
slung
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
cisnąć, miotać

odmiana sling w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWhen it's cold in the office, I sling a shawl over my shoulders. Kiedy w biurze jest zimno, narzucam na ramiona szal.
II forma
(past tense)
playHe slung his bag in the corner and got down to work. Cisnął torbę w kąt i zabrał się do roboty.
III forma
(past participle)
playThey've slung him out of university for copying other students' work. Wyrzucili go z uczelni za kopiowanie prac innych studentów.
IV forma
(gerund)
playYou're always slinging my stuff all over the floor! Zawsze rozrzucasz moje rzeczy po podłodze!