'sting' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik sting — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
sting
II forma (past tense)
stung
III forma (past participle)
stung
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
żądlić

odmiana sting w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playBees sting very painfully. Pszczoły żądlą bardzo boleśnie.
II forma
(past tense)
playNo wonder that the bee finally stung you. You'd been teasing it. Nic dziwnego, że ta pszczoła cię w końcu użądliła. Drażniłeś ją.
III forma
(past participle)
playThis jellyfish has stung me! Ta meduza mnie poparzyła!