'strive' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik strive — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
strive
II forma (past tense)
strove
III forma (past participle)
striven
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
zmagać się z czymś, dążyć, starać się, podejmować wysiłek

odmiana strive w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWe strive to provide our customers with services of the highest standard. Dążymy do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie.
II forma
(past tense)
playWomen strove for their rights for many years. Kobiety walczyły o swoje prawa przez wiele lat.
III forma
(past participle)
playWe have always striven to do our best in this respect. Zawsze staraliśmy się zrobić w tym zakresie to, co w naszej mocy.
IV forma
(gerund)
playOur neighbour is a single mother. She's striving to make ends meet. Nasza sąsiadka jest samotną matką. Podejmuje ogromne wysyłki, żeby związać koniec z końcem.