'tread' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik tread — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
tread
II forma (past tense)
trod
III forma (past participle)
trodden
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
kroczyć, stąpać, deptać

odmiana tread w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playIn some regions people still traditionally tread grapes to make wine. W niektórych regionach ludzie nadal tradycyjnie udeptują winogrona, żeby zrobić wino.
II forma
(past tense)
playWe trod a path in the bushes. Wydeptaliśmy ścieżkę w krzakach.
III forma
(past participle)
playOops! I think I've just trodden on your mobile. Oj! Chyba ci właśnie rozdeptałem komórkę.
IV forma
(gerund)
playYou're treading on dangerous ground, my dear. Stąpasz po niebezpiecznym gruncie, mój drogi.