'weep' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik weep — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
weep
II forma (past tense)
wept
III forma (past participle)
wept
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
płakać, szlochać

odmiana weep w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playThe fans of the late singer still regularly come to the grave and weep his death. Fani zmarłego piosenkarza nadal regularnie przychodzą na grób i opłakują jego śmierć.
II forma
(past tense)
playHundreds of mourners wept at the funeral of a local businessman known for his charity work. Setki żałobników płakały na pogrzebie lokalnego biznesmena znanego z działalności charytatywnej.
IV forma
(gerund)
playThe sore is weeping quite badly. We've changed the dressing several times today. Rana się dość brzydko sączy. Kilka razy zmienialiśmy dzisiaj opatrunek.