'swear' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

swear

II forma (past tense)

swore

III forma (past participle)

sworn

posłuchaj wymowyplay
przysięgać, przeklinać

odmiana swear w przykładach:

I forma

play The new baby-sitter swears like a bargee. We need to find another one.Ta nowa opiekunka do dzieci klnie jak szewc. Musimy znaleźć inną.
play I didn't know about their plans! I swear!Nie wiedziałem o ich planach! Przysięgam!

II forma

play You swore you wouldn't betray us!Przysięgałeś, że nas nie zdradzisz!

III forma

play You've sworn to me so many times to change your ways, Johnny. I don't believe you anymore.Tyle razy przysięgałeś mi, że się zmienisz, Johnny. Już ci nie wierzę.

IV forma

play Watch your mouth, boy. You're swearing in front of your teacher.Uważaj na słowa, chłopcze. Przeklinasz przy nauczycielu.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: