'sweep' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik sweep — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
sweep
II forma (past tense)
swept
III forma (past participle)
swept
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
zmiatać, zamiatać

odmiana sweep w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playWho sweeps leaves from the courtyard? Kto zmiata liście z podwórka?
playI do various jobs around the house. I look after the garden, sweep the paths, repair this and that. Wykonuję różne prace wokół domu. Dbam o ogród, zamiatam ścieżki, naprawiam to i owo.
II forma
(past tense)
playThe tornado swept away all the houses north of the river. Tornado zmiotło z powierzchmi ziemi wszystkie domy na północ od rzeki.
III forma
(past participle)
playHave you swept the floors yet? Pozamiatałeś już podłogi?