'swing' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik swing — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
swing
II forma (past tense)
swung
III forma (past participle)
swung
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
machnąć, zakołysać

odmiana swing w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playPaul swings his arms in a funny way when he walks. Paul zabawnie kołysze ramionami kiedy chodzi.
II forma
(past tense)
playThe hammock swung slowly between the trees. Hamak kołysał się wolno między drzewami.
playThe man suddenly swung at me. He was holding a knife. Mężczyzna nagle się na mnie zamachnął. W ręce trzymał nóż.
III forma
(past participle)
playThe wind has swung the boat. Hold on tight. Wiatr rozkołysał łódź. Trzymajcie się mocno.
IV forma
(gerund)
playI don't like the way the lamp is swinging. It's about to fall. Nie podoba mi się jak ta lampa się kołysze. Zaraz spadnie.