'swear' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik swear — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
swear
II forma (past tense)
swore
III forma (past participle)
sworn
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
przysięgać, przeklinać

odmiana swear w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playThe new baby-sitter swears like a bargee. We need to find another one. Ta nowa opiekunka do dzieci klnie jak szewc. Musimy znaleźć inną.
playI didn't know about their plans! I swear! Nie wiedziałem o ich planach! Przysięgam!
II forma
(past tense)
playYou swore you wouldn't betray us! Przysięgałeś, że nas nie zdradzisz!
III forma
(past participle)
playYou've sworn to me so many times to change your ways, Johnny. I don't believe you anymore. Tyle razy przysięgałeś mi, że się zmienisz, Johnny. Już ci nie wierzę.
IV forma
(gerund)
playWatch your mouth, boy. You're swearing in front of your teacher. Uważaj na słowa, chłopcze. Przeklinasz przy nauczycielu.