'take' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

take

II forma (past tense)

took

III forma (past participle)

taken

posłuchaj wymowyplay
brać

odmiana take w przykładach:

I forma

play It takes me half an hour to get to work.Dotarcie do pracy zabiera mi pół godziny.
play We always take our children with us when we go away for longer than a month.Zawsze zabieramy ze sobą dzieci, kiedy wyjeżdżamy na dłużej niż miesiąc.

II forma

play My husband took me to the theatre last weekend.W zeszły weekend mąż zabrał mnie od teatru.

III forma

play Have you taken your medicine today?Wziąłeś dziś swoje lekarstwo?

IV forma

play I've had enough! I'm taking the children and moving out!Mam dosyć! Zabieram dzieci i wyprowadzam się!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: