'teach' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik teach — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
teach
II forma (past tense)
taught
III forma (past participle)
taught
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
uczyć

odmiana teach w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playMy mother teaches German at university. Moja mama uczy niemieckiego na uniwersytecie.
playIn our courses we teach participants to use the Internet. Na naszych kursach uczymy uczestników korzystać z internetu.
II forma
(past tense)
playMy dad taught me to ride a bike when I was two years old. Tata nauczył mnie jeździć na rowerze, kiedy miałam dwa lata.
III forma
(past participle)
playHave you ever taught in a school? Uczyłeś kiedyś w szkole?
IV forma
(gerund)
playMy sister is teaching me to swim. Siostra uczy mnie pływać.