'take' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik take — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
take
II forma (past tense)
took
III forma (past participle)
taken
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
brać

odmiana take w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playIt takes me half an hour to get to work. Dotarcie do pracy zabiera mi pół godziny.
playWe always take our children with us when we go away for longer than a month. Zawsze zabieramy ze sobą dzieci, kiedy wyjeżdżamy na dłużej niż miesiąc.
II forma
(past tense)
playMy husband took me to the theatre last weekend. W zeszły weekend mąż zabrał mnie od teatru.
III forma
(past participle)
playHave you taken your medicine today? Wziąłeś dziś swoje lekarstwo?
IV forma
(gerund)
playI've had enough! I'm taking the children and moving out! Mam dosyć! Zabieram dzieci i wyprowadzam się!