'teach' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

teach

II forma (past tense)

taught

III forma (past participle)

taught

posłuchaj wymowyplay
uczyć

odmiana teach w przykładach:

I forma

play My mother teaches German at university.Moja mama uczy niemieckiego na uniwersytecie.
play In our courses we teach participants to use the Internet.Na naszych kursach uczymy uczestników korzystać z internetu.

II forma

play My dad taught me to ride a bike when I was two years old.Tata nauczył mnie jeździć na rowerze, kiedy miałam dwa lata.

III forma

play Have you ever taught in a school?Uczyłeś kiedyś w szkole?

IV forma

play My sister is teaching me to swim.Siostra uczy mnie pływać.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: