'think' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

think

II forma (past tense)

thought

III forma (past participle)

thought

posłuchaj wymowyplay
myśleć, sądzić, uważać

odmiana think w przykładach:

I forma

play I think you're right.Uważam, że masz rację.
play Clara thinks I love her and I don't know how to tell her I don't.Clara myśli, że ją kocham, a ja nie wiem, jak jej powiedzieć, że nie.

II forma

play I thought you wanted to help me.Myślałem, że chcesz mi pomóc.

III forma

play I've never thought someone could be so irresponsible.Nigdy nie myślałem, że ktoś może być tak nieodpowiedzialny.

IV forma

play What are you thinking about?O czym myślisz?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: