'throw' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik throw — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
I forma, bezokolicznik (infinitive)
throw
II forma (past tense)
threw
III forma (past participle)
thrown
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
rzucać

odmiana throw w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playThe first player throws the ball as far as they can and then runs to that red spot over there. Pierwszy gracz rzuca piłkę najdalej jak potrafi i biegnie do tamtego czerwonego punktu.
II forma
(past tense)
playThe girl threw the ball so hard that when it hit the boy on the head he fell over. Dziewczynka rzuciła piłkę tak mocno, że kiedy uderzyła chłopca w głowę przewrócił się.
III forma
(past participle)
playI've thrown away all my old textbooks. Wyrzuciłem wszystkie swoje stare podręczniki.
IV forma
(gerund)
playSome boys are throwing stones at our windows! Tell them to stop! Jacyś chłopcy rzucają kamieniami w nasze okna! Każ im przestać!