'understand' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik understand — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
understand
II forma (past tense)
understood
III forma (past participle)
understood
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
rozumieć

odmiana understand w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playDo you understand what I mean? Rozumiesz, o co mi chodzi?
playShe's the only person who understands my situation. Ona jest jedyną osobą, która rozumie moją sytuację.
II forma
(past tense)
playHe spoke to me in Chinese and I understood him! Mówił do mnie po chińsku i rozumiałem go!
III forma
(past participle)
playI have never understood women who don't want to work. Nigdy nie rozumiałam kobiet, które nie chcą pracować.