'wake' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik wake — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
wake
II forma (past tense)
woke
III forma (past participle)
woken
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
budzić

odmiana wake w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playMy mum always wakes me up before she leaves home. Mama zawsze mnie budzi przed wyjściem z domu.
II forma
(past tense)
playA strange noise woke me up in the middle of the night. Jakiś dziwny hałas obudził mnie w środku nocy.
III forma
(past participle)
playThe patient went into a coma after a car accident and hasn't woken up yet. Pacjent zapadł w śpiączkę po wypadku samochodowym i jeszcze się nie wybudził.
IV forma
(gerund)
playWhy are you waking her up? Let her sleep. Dlaczego ją budzisz? Niech śpi.