'think' – odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

Czasownik think — odmiana i wymowa trzech form czasownika nieregularnego z nagranymi przykładami w zdaniach. Poznaj i zapamiętaj bezokolicznik (infinitive), II formę (past tense) i III formę (past participle).

« Powrót do listy
« 
 »
I forma, bezokolicznik (infinitive)
think
II forma (past tense)
thought
III forma (past participle)
thought
posłuchaj wymowy
tłumaczenie
myśleć, sądzić, uważać

odmiana think w przykładach:

I forma
bezokolicznik (infinitive)
playI think you're right. Uważam, że masz rację.
playClara thinks I love her and I don't know how to tell her I don't. Clara myśli, że ją kocham, a ja nie wiem, jak jej powiedzieć, że nie.
II forma
(past tense)
playI thought you wanted to help me. Myślałem, że chcesz mi pomóc.
III forma
(past participle)
playI've never thought someone could be so irresponsible. Nigdy nie myślałem, że ktoś może być tak nieodpowiedzialny.
IV forma
(gerund)
playWhat are you thinking about? O czym myślisz?