'wake' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

wake

II forma (past tense)

woke

III forma (past participle)

woken

posłuchaj wymowyplay
budzić

odmiana wake w przykładach:

I forma

playMy mum always wakes me up before she leaves home.Mama zawsze mnie budzi przed wyjściem z domu.

II forma

playA strange noise woke me up in the middle of the night.Jakiś dziwny hałas obudził mnie w środku nocy.

III forma

playThe patient went into a coma after a car accident and hasn't woken up yet.Pacjent zapadł w śpiączkę po wypadku samochodowym i jeszcze się nie wybudził.

IV forma

playWhy are you waking her up? Let her sleep.Dlaczego ją budzisz? Niech śpi.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: