'wring' odmiana, wymowa, tłumaczenie i przykłady

I forma, bezokolicznik (infinitive)

wring

II forma (past tense)

wrung

III forma (past participle)

wrung

posłuchaj wymowyplay
wykręcić, wyżąć coś, wycisnąć

odmiana wring w przykładach:

I forma

play This machine wrings wet laundry.To urządzenie wyżyma mokre pranie.

II forma

play We got caught in such a downpour that we literally wrung our clothes out afterwards.Złapała nas taka ulewa, że potem dosłownie wykręcaliśmy nasze ubrania.

III forma

play Don't hang out the washing. I haven't wrung everything out yet.Nie wywieszaj prania. Jeszcze nie wszystko wykręciłam.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: