'keep sth under one's hat' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playkeep sth under one's hat
tłumaczenie:trzymać coś w tajemnicy
przykład: playThey tried to keep it under their hat but it soon became obvious that she is pregnant.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: