'the other side of the coin' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playthe other side of the coin
tłumaczenie:druga strona medalu
przykład: playFame has the other side of the coin as well.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: