'make up one's mind' – tłumaczenie idiomu

Tłumaczenie na polski idiomu make up one's mind wraz z przykładem użycia. Jeśli chcecie zabłysnąć znajomością języka nawet przed native speakerami, warto znać na wylot wyrażenia idiomatyczne. Naukę ułatwi nasza obszerna lista z polskimi odpowiednikami i przykładami użycia.

« Powrót do listy idiomów

make up one's mind

zdecydować się, podjąć decyzję
przykłady użycia:

It's time to make up your mind! Either start helping the other tenants with the housework or find somewhere else to live!