'make up one's mind' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playmake up one's mind
tłumaczenie:postanowić, zdecydować się
przykład: playHe finally made up his mind!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: