'easier said than done' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playeasier said than done
tłumaczenie:łatwiej powiedzieć, niż zrobić
przykład: playI know it's easier said than done but in my opinion you should challenge it.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: