'on thin ice' – tłumaczenie idiomu

Tłumaczenie na polski idiomu on thin ice wraz z przykładem użycia. Jeśli chcecie zabłysnąć znajomością języka nawet przed native speakerami, warto znać na wylot wyrażenia idiomatyczne. Naukę ułatwi nasza obszerna lista z polskimi odpowiednikami i przykładami użycia.

« Powrót do listy idiomów

on thin ice

na niepewnym gruncie
przykłady użycia:

You'll be on thin ice if you agree to an interview and have to be very careful about what you say.