'on thin ice' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playon thin ice
tłumaczenie:na niepewnym gruncie
przykład: playHis rude answer put him on thin ice in the company.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: