'a gap year' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playa gap year
tłumaczenie:rok przerwy pomiędzy szkołą średnią a studiami podczas którego podróżuje się i zdobywa doświadczenie
przykład: playI'm considering taking a gap year, to develop myself and increase my self-confidence

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: