'get up on the wrong side of the bed' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playget up on the wrong side of the bed
tłumaczenie:wstać lewą nogą
przykład: playYou'd better avoid Mark today - he got up on the wrong side of the bed this morning.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: