'ups and downs' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playups and downs
tłumaczenie:radości i smutki, zmienne koleje losu
przykład: playTheir relationship was full of ups and downs.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: