'take sth for granted' tłumaczenie i wymowa idiomu

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: