'put somebody/be at a disadvantage' – tłumaczenie idiomu

Tłumaczenie na polski idiomu put somebody/be at a disadvantage wraz z przykładem użycia. Jeśli chcecie zabłysnąć znajomością języka nawet przed native speakerami, warto znać na wylot wyrażenia idiomatyczne. Naukę ułatwi nasza obszerna lista z polskimi odpowiednikami i przykładami użycia.

« Powrót do listy idiomów

put somebody/be at a disadvantage

stawiać kogoś/być w niekorzystnej sytuacji
przykłady użycia:

Craig's lack of experience often puts him at a disadvantage when working with older people.