'put sb/be at a disadvantage' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playput sb/be at a disadvantage
tłumaczenie:stawiać kogoś/być w niekorzystnej sytuacji
przykład: playThe fact that the company's office was moved to the different part of the town has put me at a disadvantage. Now I have to commute almost one hour to get there.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: