'at sb's expense' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playat sb's expense
tłumaczenie:1. na czyjś rachunek; 2. czyimś kosztem
przykład:
playThe trip is at company's expense.
playWe are always making jokes at Mark's expense.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: