'if you like' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playif you like
tłumaczenie:jeśli masz na to ochotę
przykład: play- Shall we stop for a rest?
- Yes, if you like.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: