'at all costs' tłumaczenie i wymowa idiomu

idiom:playat all costs
tłumaczenie:za wszelką cenę
przykład: playWe must win at all costs.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: